نویسنده = حسینی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد

دوره 45، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 229-248

صفر قائدرحمتی؛ غلامعلی مظفری؛ سید مصطفی حسینی