نویسنده = چراغی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 221-242

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ معصومه جمشیدی؛ رامین چراغی