نویسنده = ایمانی جاجرمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تدوین چارچوب نظری معرفت‌شناسی مکان در مطالعات میان‌رشته‌ای

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 911-929

زینب عادلی؛ مجتبی رفیعیان؛ حسین ایمانی جاجرمی