نویسنده = پریزادی، طاهر
تعداد مقالات: 2
1. برنامه ریزی راهبردی برای توانمندسازی محلات دارای فقر شهری شهر شهرکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1397

احمد زنگانه؛ سعید یوسفی؛ طاهر پریزادی