نویسنده = تلخاب، امیر
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مورد مطالعاتی: شهرستان خدابنده)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 431-447

محمد سلمانی؛ مهدی حاجیلو؛ امیر تلخاب