نویسنده = آریان کیا، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های مسکن شهری (مطالعة موردی: شهر گرگان)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 653-674

جعفر میرکتولی؛ مصطفی آریان کیا