نویسنده = اسدی، یاسمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت محیط ‌زیست زندگی شهری با استفاده ازتحلیل چندمعیاره مکانی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

یاسمن اسدی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ کیوان عزی مند