نویسنده = اسدی، یاسمن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1399

یاسمن اسدی؛ سعید حمزه؛ مجید کیاورز مقدم


2. بررسی کیفیت محیط ‏زیست زندگی شهری با استفاده از تحلیل چندمعیارۀ مکانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 367-383

یاسمن اسدی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ کیوان عزی مند