نویسنده = حمزه، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1399

یاسمن اسدی؛ سعید حمزه؛ مجید کیاورز مقدم