موضوعات = مطالعات استراتژیک و حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 3
3. جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 337-360

دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه سادات میراحمدی