دوره و شماره: 44(80، تابستان 1391)، 80 تابستان 1391 - شماره پیاپی 80، تیر 1391، صفحه 1-240 (2 شماره 80) 
شهر و عدالت اجتماعی: تحلیلی بر نابرابری‎های محلّه‎ای(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎های قدیمی شهر میاندوآب)

صفحه 41-63

10.22059/jhgr.2012.24600

حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ ایمان بهارلو؛ احد ابراهیم پور؛ حجت حاتمی نژاد


جهانی‎شدن و سرزمین‎سازی در جغرافیای سیاسی

صفحه 85-102

10.22059/jhgr.2012.24602

حمید رضا محمدی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شهریار حیدری


تبیین عوامل مؤثّر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه‎ی کارآفرینی(مطالعه‎ی موردی: بخش‌های زند و سامن شهرستان ملایر)

صفحه 119-138

10.22059/jhgr.2012.24604

سیدحسن مطیئی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ فضیله دادورخانی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ زهرا ترکاشوند


تبیین پراکنش و فشردگی فرم شهری در آمل با رویکرد فرم شهری پایدار

صفحه 155-176

10.22059/jhgr.2012.24606

فرانک سیف الدینی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ عامر نیک پور