نویسنده = مهدی قرخلو
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران

42(73، پاییز 1389)، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 19-38

بهزاد عمرانی زاده؛ مهدی قرخلو نره؛ احمد پور احمد