نویسنده = �������������� ����������
تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران

دوره 43، شماره 4، دی 1390، صفحه 153-168

مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ رعنا شیخ بیگلو


تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 107-121

میرنجف موسوی؛ علی زنگی آبادی؛ مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ کرامت ا... زیاری