نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران

43(78، زمستان 1390)، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 153-168

مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ رعنا شیخ بیگلو


2. تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی

42(71، بهار 1389)، شماره 71، بهار 1389، صفحه 107-121

میرنجف موسوی؛ علی زنگی آبادی؛ مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ کرامت ا... زیاری