نویسنده = محمد رحیم رهنما
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی تامین درآمدهای پایدار برای مدیریت شهر شاندیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

حسین رادنیا؛ محمد رحیم رهنما؛ کرامت اله زیاری


2. سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 589-611

محمد رحیم رهنما؛ سید مصطفی حسینی؛ سمیه محمدی حمیدی


3. نقش رضایت شهروندان بر رفتارهای مثبت شهروندی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-54

محمد رحیم رهنما؛ لیلی ابراهیمی