نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 379-398

10.22059/jhgr.2014.51569

مجتبی قدیری معصوم؛ حمید برقی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی


2. اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 221-242

10.22059/jhgr.2013.36144

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ معصومه جمشیدی؛ رامین چراغی