کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
نسبت هویت مکانی با کنش سیاسی (مورد مطالعه: شهدای هشت سال جنگ تحمیلی در شهرستان تالش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22059/jhgr.2023.309188.1008164

مراد کاویانی راد؛ علیرضا عباسی لمر؛ مصطفی فتاحی


نقش فرهنگ سیاسی در مشارکت‌های سیاسی - اجتماعی مردم ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jhgr.2024.369700.1008655

محمود واثق؛ آرش نصیری زرقانی؛ سید محمد نقیب زاده؛ رضا شکوری جوشقان


تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی)

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 675-691

10.22059/jhgr.2017.61667

محمود واثق؛ داود رضائی سکه روانی؛ سمیرا چناری