کلیدواژه‌ها = نظریه‌های انتقادی
تعداد مقالات: 1
1. بایسته‌های مدیریت سیاسی شهر در نظریه‌های انتقادی پسامدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1397

افشین متقی