کلیدواژه‌ها = تحولات اقتصادی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر جهانی‌شدن بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقۀ خلیج‌فارس

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 557-576

10.22059/jhgr.2016.55655

بهادر زارعی؛ فاطمه مقدم؛ شهاب‌‌الدین شفیع