موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه

دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 221-242

10.22059/jhgr.2013.36144

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ معصومه جمشیدی؛ رامین چراغی


بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد

دوره 45، شماره 3، مهر 1392، صفحه 229-248

10.22059/jhgr.2013.35254

صفر قائدرحمتی؛ غلامعلی مظفری؛ سید مصطفی حسینی