نویسنده = اسدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأهای خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی استان اصفهان

دوره 42، شماره 68، تابستان 1388

خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حمید موحد محمدی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده