نویسنده = راستی، عمران
تعداد مقالات: 1
1. رقابت‎های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر ضلع جنوب‎شرقی ایرانِ بزرگ و عملکرد حکومت قاجار

44(80، تابستان 1391)، 80 تابستان 1391، تابستان 1391، صفحه 21-40

دره میرحیدر؛ عمران راستی