نویسنده = حیدری فر، محمد رئوف
تعداد مقالات: 2
1. مخاطرات انسانی: تهدیدهای امنیّتی ناشی از تقابل انسان و محیط

44(81، پاییز 1391)، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 157-176

محمد رئوف حیدری فر


2. جهانی‎شدن و سرزمین‎سازی در جغرافیای سیاسی

44(80، تابستان 1391)، 80 تابستان 1391، تابستان 1391، صفحه 85-102

حمید رضا محمدی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شهریار حیدری