نویسنده = رضایی میرقائد، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‎ی بین کارآفرینی، محیط کسب‎وکار و توسعه‎ی اقتصادی در کشورهای عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی (GEM)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-50

محسن رضایی میرقائد؛ ابوالقاسم عربیون؛ مهدی علیزاده