نویسنده = بابایی اقدم، فریدون
تعداد مقالات: 1
1. سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص های اندازه گیری تک گروهی (مطالعۀ موردی: شهر تکاب)

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 477-491

فریدون بابایی اقدم؛ محمد امین عطار؛ سمیه روشن رودی؛ ابوذر مطیع دوست