نویسنده = پورفتح اله، مائده
تعداد مقالات: 1
1. فناوری های جدید نورپردازی و ارتقای حس تعلق شهروندان (مطالعۀ موردی: بدنه های شهری تهران)

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-141

محمد جواد مهدوی نژاد؛ مائده پورفتح اله