نویسنده = حیدری، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 375-394

محسن شاطریان؛ یونس غلامی؛ جهانگیر حیدری؛ حسین باقرزاده