نویسنده = دانشور خرم، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1397

علی شماعی؛ عاطفه دانشور خرم؛ احمد روانبخش؛ مجید افسر