نویسنده = تقوایی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1397

نرجس بختیاری؛ یعقوب زنگنه؛ مسعود تقوایی؛ مهدی زنگنه