تماس با ما

باسمه تعایی

دفتر مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، از طریق سامانه(تماس با ما) و آدرس الکترونیکی ذیل پاسخگویی سوالات شما می باشد:

humangeo@ut.ac.ir

دفتر مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی


CAPTCHA Image