نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی (مطالعه‎ی موردی: تهران)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-89

10.22059/jhgr.2013.30424

محمّد باقر قالیباف؛ سیدموسی پورموسوی


2. تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 217-218

10.22059/jhgr.2013.30047

رسول افضلی؛ محمّد باقر قالیباف؛ میثم احمدی فیروزجائی