نویسنده = زهراسادات سعیده زرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگوی بوم آورد از رهیافت توسعه خوشه ای شهر (‏ CCD‏) در شهرستان های ‏غرب استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1397

سوده سادات طباطبائی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی


2. نقش مرزبندی محله‌ها در انسجام و امتزاج اجتماعی آن (مطالعۀ موردی: مرز محله‌های مظفری و الغدیر شهر کرمان)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 603-624

نسرین محمدی زاده؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی