کلیدواژه‌ها = تخلفات ساختمانی
تعداد مقالات: 2
2. رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 317-337

موسی کمانرودی کجوری؛ فرشته حسینی