کلیدواژه‌ها = رشد هوشمند
احیای بافت های درون شهری با رویکرد منطقه بندی+ فرم محور (مطالعۀ موردی:شهر برازجان)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 375-394

10.22059/jhgr.2017.60515

محسن شاطریان؛ یونس غلامی؛ جهانگیر حیدری؛ حسین باقرزاده


تحلیل فضایی شاخص‎های رشد هوشمند شهری (مطالعه‎ی موردی: مناطق شهر اصفهان)

43(77، پاییز 1390)، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-18

اصغر ضرابی؛ حمید صابری؛ جمال محمدی؛ حمید رضا وارثی