امکان سنجی اجرای پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران (مطالعۀ موردی: طرح انتقال آب بهشت‌آباد-فلات مرکزی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به دلایل تبعات و پیامدهای منفی بسیاری که در طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای وجود دارد، تجربه‌های گوناگون کشورها نشان داده است که در صورت وجود طرحی بهتر و جایگزین، استفاده از این طرح‌ها به‌عنوان یک روش در اولویت آخر قرار دارد. ایران کشوری نیمه‌خشک است که به‌دنبال خشک‌سالی‌های پی‌درپی و تغییرات اقلیمی، همواره درگیر معضلات کم‌آبی بوده و خواهد بود. معضلات ناحیة حکمرانی آب و مدیریت نامطلوب نیز مزید بر علت شده است. با وجود این، کشور ایران به‌مراتب سابقة استفاده از طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای آب را دارد. «بهشت‌آباد» عنوان یکی از طرح‌های بزرگ انتقال بین‌حوضه‌ای محسوب می‌شود که قرار است آب را از زیرحوضة کوهرنگ و بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری به داخل فلات مرکزی ایران (اصفهان، یزد و کرمان) انتقال دهد. این طرح در کش‌وقوس قانون‌گذاری‌ها و تحت‌فشار افکار عمومی استان‌های مبدأ (خوزستان، چهارمحال و بختیاری و گاهی لرستان) و نمایندگان این استان‌ها در مجلس، علی‌رغم تصویب در شورای عالی آب هنوز اجرا نشده است. بیشتر کارشناسان معتقدند اجرای این طرح، به‌طور خاص پیامدهایی منفی بر استان‌های مبدأ و به‌طور عام بر امنیت ملی دارد. کنشگری‌های سیاسی، چالش‌های امنیتی (درگیری‌های قومی)، تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی حاصل از مطالعه‌نکردن و امکان‌سنجی نادرست طرح، از جمله مسائلی‌ هستند که توجیه‌پذیری اجرای آن را ناموجه جلوه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of the Implementation of Inter-Basin Water Transfer Projects in Iran (Case study: Beheshtabad - Central Plateau Water Transfer Project)

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Mohamadi 1
 • Ali Hakimi Khorram 2
 • Ebrahim Ahmadi 3
1 Associate Professor of Political Geography and Geopolitics, Shahid Beheshti University
2 Graduated from Kharazmi University, Master of Political Geography
3 PhD Student in Political Geography and Geopolitics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction
The negative consequences of many water transfer projects in experiences of various countries around the world have indicated that compared to better and alternative projects, the use of water transfer project as a method is in their last priority. Iran is a semi-arid country that is affected by drought and climate change. Dilemmas from the undesirable water management have always existedin the region. Nevertheless, the country has a lot of experience in interbasin water transfers. "Beheshtabad" is one of the major interbasin transfer projects - which is to carry water from Koohrang and Beheshtabad sub-basins of Chaharmahal and Bakhtiari to Iran's central plateau (Isfahan, Yazd and Kerman). This plan has not yet been implemented in the wake of legislation difficulties and the pressure of public opinion of the donor Provinces (Khuzestan, Chaharmahal and Bakhtiari and sometimes Lorestan) and the representatives of these provinces in parliament, despite the approval of the Supreme Council of Water. Most experts believe that the implementation of this project has, in particular, negative effects on the donor provinces and, in general, on the country. Political activism, security challenges (ethnic conflicts), social, economic, and environmental tensions resulting from lack of precise feasibility study of the project are among the issues that make the justification of its implementation inconvincible. From a geopolitical point of view, this leads to the formation of a "negative hydro-politic" on a national and regional scale and that in its turn affects the security of local, regional and even national security.
Methodology
The present research seeks to answer a fundamental question. From the perspective of feasibility and estimation of the implementation, it does the interbasin water transfer of the Beheshtabad to the plateau and has the (technical, economic, social, and environmental) justifications of an interbasin water transfer project. There are a number of acute problems in the Behshadabad water transfer project to the central plateau, which in no way justifies the implementation of such a project and the project is in fact considered to be a premature plan. This plan will have many consequences, both in regional level and national level (security and national interests), regardless of the minimum imminent events (in the donor region). The present study utilizes a descriptive-analytic method. The sources of information generally include scientific-research papers and congress reports, speeches by critics and field experts, feasibility studies, and Internet resources.
Results and discussion
Research findings show that this project lacks detailed studies on the impacts on the donor region. The various technical, economic, social, political and environmental impacts have not been observed or considered. Therefore, the plan has the following consequences:
Exacerbation of ethnic violence
Any projects in this regard should be analyzed in relation to the issue of power and violence in local communities, and should include clear analyzes of the interests of stakeholders during the implementation of these projects, and the authority of each and the conflicts and disputes between these interests. In the past decades, ignoring this problem has increased the intensity of the conflict over the issue of water within and among some districts. The increase in the intensity of the conflict over the issue of water in some provinces, such as Isfahan, Chaharmahal and Bakhtiari and Khuzestan, show a clear consequence of such actions.
Technical and economic feasibility study of the plan
In the studies, the abovementioned plan has no economic justification. Increasing the cost, agricultural and industrial recession, cost of drinking water treatment, and impact on the rights of the people over water, increasing health costs, decline of tourism; reducing the production capacity of clean energy and the income of the hydroelectric system of Karun multi-dam system, and etc. are the economic consequences of this plan.
Social impacts of the plan (social feasibility)
The most important social impacts of such projects include increase in conflicts between water consumers, increase in general poverty, increase in immigration due to drying of springs, qanats and wells in the area, increasing public discontent about government's decision to transfer water, injustice, and increase in suspicion, causing frustration and despair in the people of donor basin due to the loss of some opportunities and, in general, the increase of social problems in donor (in particular) and recipient basins.
Political activism
Opposition and protests of people in different cities of Chaharmahal and bahkhtari, open and opposing positions of the representatives of the Chaharmahal and bukhtari province in the parliament, formation of human chains along with Karun, opposition of the people Khuzestan in the social medias and the resignation of the Khuzestan's representatives in the parliament (among the reasons for their resignation was opposition to the transfer of Karun's water) are some of the clear examples of the political activism of the people and authorities regarding interbasin water transfer.
Environmental impacts of the project
Like other consequences, the environmental impacts of the transfer of water from Beheshtabad to the Central Plateau (needs of the donor basin and the damages done to it) are not so much within the frame of ecological justice. Destruction river landscape, undermining of ground waters, reduced drinking water quality, urban and rural drinking water limitations, geomorphologic alterations, sedimentation intensification, increased volume of wastewater and pollutant sources, drying of ponds and wetlands (e.g. Shadegan) and lowering the water level in lakes and etc. are among environmental issues.
Conclusion
Studies show that water transfer projects result in drying of the rivers, the destruction of the life-giving wetlands, endangering the environment and biodiversity of animals and plants, and emergence of social dissatisfaction, especially in the donor basins. What has happened in the central plateau or some of the country's ecosystems in recent years has led to land degradation of rivers and springs, drop in groundwater levels, or the death of wetlands, was not just recent droughts, and a lack of proper governance and good management have had bigger roles in these bitter events. It is crucial that a comprehensive assessment of the performance of previous projects should be carried out prior to the implementation of new water transfer plans (such as Beheshtabad, Gokan Tunnel, Golab Tunnel, etc.), all of which revolve around water supply management and cause demand management programs to fail. A comprehensive assessment of the performance of previous projects should be undertaken and the results should be used to modify and revise such plans.

کلیدواژه‌ها [English]

 • inter-basin water transfer
 • Beheshtabad Project
 • Central Plateau
 • Iran
 1. آل محمد، سیده و همکاران، 1395، تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران، فصلنامۀ راهبرد، سال بیست‌و‌پنجم، شمارۀ 81، صص 145-176.
 2. ابراهیم‌‌زاده، عیسی، 1393، آمایش سرزمین و نقش آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.
 3. امامی، سید ‌نعیم، ۱۳۹۱، چالشهای زمین‌شناختی پروژههای انتقال آب بینحوضهای (مطالعۀ موردی: طرح انتقال آب بهشتآباد به فلات مرکزی)، همایش ملی انتقال آب بین‌حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
 4. جلیلی‌کامجو، سید ‌پرویز، 1394، تخصیص پایدار و عملی‌سازی طراحی بازار آب، رسالۀ دکتری اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 5. حلبیان، امیرحسین و مهران شبانکاری، 1389، مدیریت منابع آب در ایران (مطالعۀ موردی: چالش‌های انتقال آب از بهشت‌آباد به زاینده‌رود)، مجموعه مقالات چهارمین کنگرۀ بین‌‎المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 25 تا 27 فروردین‌ماه، زاهدان.
 6. خوش‌اخلاق، رحمان و همکاران، 1392، ارزیابی تابع تقاضای کلی آب(مطالعۀ موردی استان اصفهان)، فصلنامۀ علمی-ترویجی اقتصاد منابع طبیعی، سال اول، شمارۀ 1، صص 1-19.
 7. خاکپور، هومن، ۱۳۹۱، انتقال آب بین‌حوضهای و پیامدهای زیستمحیطی آن، همایش ملی انتقال آببین‌حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)، شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر‌کرد.
 8. خدابخشی، بهناز و فرحناز خدابخشی، 1385، انتقال بینحوضهای آب، رویکردی پایدار در مدیریت منابع آب کشور، مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 9. دهقان‌‌منشادی، حمیدرضا، نیک‌سخن، محمد‌حسین و مجتبی اردستانی، 1392، برآورد آب مجازی حوزۀ آب‌خیز و نقش آن در سامانه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مجلۀ مهندسی منابع آب ایران، دورۀ ششم، شمارة 19، صص 101-114.
 10.  رئوفی، یوسف، شوریان، مجتبی و جلال عطاری، 1394، طراحی ابعاد سیستم انتقال آب بین‌حوضه‌ای به‌ لحاظ شاخص‌های تصمیم‌گیری در حوضه‌های آبریز مبدأ و مقصد، فصلنامۀ تحقیقات منابع آب ایران، سال یازدهم، شمارۀ 1، صص 49-61.
 11.  زکی، یاشار و مصطفی رشیدی، 1395، سیاست آب در حوضۀ آبریز کارون بزرگ و چالش‌های هیدروپلیتیکی ناشی از آن، فصلنامۀ علمی-پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال هشتم، شمارۀ 4، صص 43-59.
 12.  زندی فخر، وحید، 1395،  اعتراضات مدنی و تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های انتقال آب، بیست‌وسومین نشست گفت‌وگوهای راهبردی بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب، منتشرشده در خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا).  
 13.  سرور، رحیم، 1392، جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات سمت، تهران.
 14.  سعیدی‌نیا، مهری، صمدی بروجنی، حسین و روح‌الله فتاحی، 1387، بررسی طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای با استفاده از مدل WEAP (مطالعۀ موردی: تونل بهشت‌آباد)، مجلۀ پژوهش‌های آب ایران، سال دوم، شمارۀ 3، صص 33-44.
 15.  شریعتی، علی 1396، آیندۀ ایران؛ بحران آب و جمعیت، روزنامۀ شرق، شمارۀ 2978، 13 مهر.
 16.  صفوی، حمیدرضا و مهدی راست­قلم، 1395، راهکار برون‌رفت از بحران آب در حوضۀ آبریز زاینده­رود: مدیریت توأمان تأمین و مصرف آب، فصلنامۀ تحقیقات منابع آب ایران، سال دوازدهم، شمارۀ 4، صص 12-22.
 17.  صفوی‌، حمیدرضا، 1393، انتقال آب به حوضهی زایندهرود یک انتخاب یا یک ضرورت، نشریة دانش‌نما‌، شمارة پیاپی 230-232، صص 84-96.
 18.  ضرورت مدیریت راهبردی و نقشۀ ‌راه مدیریت آب در کشور، 1397، شبکۀ مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، شمارۀ مسلسل: 110566، 8 اردیبهشت.
 19. ظفرنژاد، فاطمه، 1395، نقد طرح بهشت‌آباد و انتقال آب از کارون به اصفهان، یزد و کرمان، وبگاه پژوهشی-تخصصی زمینی، 15 دی‌ماه، قابل‌دسترسی در: zamini.ir/index.php/iran/25-water/691-fz5.
 20.  ضرابی، اصغر، حلبیان، امیرحسین و مهران شبانکاری، 1386، برنامهریزی انتقال بینحوضهای آب از کارون به زاینده‌رود، مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان، ویژه‌نامۀ جغرافیا، دورۀ بیست­و­دوم، شمارۀ 1، صص 67-84.
 21.  عرب، داوود‌رضا و جمال‌محمد ولی‌سامانی، 1387، انتقال آب بین‌حوضهای بهشتآباد به فلات مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعات زیربنایی، شمارۀ مسلسل 8935، صص 1-48.
 22.  فاضلی، محمد و سجاد فتاحی، 1395، علوم اجتماعی و آب: دستورکارهای مغفول، شبکۀ مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، شمارۀ مسلسل: 1100290، 4 اسفندماه، صص 1-4.
 23.  فتحی، تورج، 1394، کارون توان ندارد؛ انتقال آب بین‌حوضه‌ای، چالش بالادست پر‌آب‌ترین رودخانۀ ایران، روزنامۀ شرق، شمارۀ 2454، 1 آذرماه.
 24.  قدرتما، قادر، 1383، انتقال حوضه به حوضهای آب، معیارها و سیاستها، مجموعه مقالات انتقال بین‌حوضه‌ای آب و نقش آندر توسعۀ پایدار کشور، دانشگاه صنعت آب و برق.
 25.  کلانتری، کیومرث، مکنون، رضا و داریوش کریمی، 1396، استقرار چارچوب حقوقی مدیریت یکپارچۀ منابع آب، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دورۀ هفتم، شمارة 25، صص 35-51.
 26.  کاویانی­راد، مراد، 1397، آب و امنیت زیست‌محیطی ایران، خبررسانی تابناک، 22 فروردین ماه.
 27.  کاویانی­راد، مراد، 1395 الف، فرابُحران آب و چالش‌های هیدروپلیتیک در ایران، دیدبان امنیت ملی، شمارۀ 53، صص 17-22.
 28.  کاویانی­راد، مراد، 1395 ب، چالش‌های هیدروپلیتیک؛ امنیتی‏‌شدن آب در ایران، روزنامۀ شرق، سال 14، شمارۀ 2760، 6 دی‌ماه.
 29.  کارآموز، محمد و حمیدرضا صفوی، 1391، پیشگفتار انتقال بینحوضهای آب، مدیریت منابع آب، سال هشتم، شمارۀ 2، پیشگفتار.
 30.  کارآموز، محمد، مجاهدی، سیدعلی و آزاده احمدی، 1386، ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست‌های بهره‌برداری انتقال آب بین‌حوضه‌ای، فصلنامۀ تحقیقات منابع آب ایران، سال سوم، شمارۀ 2، صص 86-101.
 31.  میرسادات، محمد و همکاران، 1390، الزامات توسعۀ پایدار در طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای (مطالعۀ موردی: آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی)، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر.
 32.  نخلی، نگار، 1396، چالش بر سر انتقال آب کارون، روزنامۀ جام جم، شمارۀ 4897، 24 مردادماه.
 33.  وائی‌زاده، نادره، 1395، طرح‌های انتقال آب میان‌حوضه‌ای تا زمان مطالعات مجدد متوقف شود، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، قابل دسترسی در: www.irna.ir/khuzestan/fa/News/82459352/
 34.  نگاهی به مشکلات طرح‌های انتقال آب، 1395، شبکۀ مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، شمارۀ مسلسل: 1100292، 9 اسفندماه.
 35.  ولی‌سامانی، جمال‌محمد و مهدی مظاهری، 1391، دربارۀ انتقال آب بهشت‌آباد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعات زیربنایی (گروه آب)، شمارۀ مسلسل 12492، 11 مردادماه، صص 1-25.
 36. 36.  هاشمی، سیدعلی‌اصغر، کاشی، حامد و محمود رحمانی، 1393، پارادایم انتقال آب بین‌حوضه‌ای در مناطق خشک و آمایش سرزمین، اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، دانشگاه سمنان، 26 و 27 شهریورماه.

37. Ale Mohammad, S., et al., 2016, An Analysis of Water Resource Resilience in the Process of Governing the Land of the Iranian Plateau, Strategy Quarterly, Vol. 25, No. 81, PP. 145-176. (In Persian)

38. Arab, D. R., and Vali Samani J. M., 2008, Inter-Basin Water Transfer From Behesht Abad To The Central Plateau, Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic, ID Number 8935, April 11, PP. 1-48. (In Persian)

39. Abrishamchi, A., and Tajrishy, M., 1999, Internet Water Transfer in Iran, InternationalWorkshop on Interbasin Water Transfer, UNESCO, Paris.

40. Cox, W. E., 1999, Determining When Interbrain Water Transfer Is Justified: Criteria For Evaluation, Proceedings, International Workshop on Interbrain Water Transfer, UNESCO, Paris.

41. Dehghani Monshadi, H. R., Niksohkan, M. H., and Ardestani, M., 2013, Virtual Estimation Catchment Basin and Its Role in Systems of the Inter-Basin Water, Water Resources Engineering Quarterly, Vol. 66, PP. 101-114. (In Persian)

42. Ebrahim Zadeh, I., 2014, Territorial Spatial Arrangement and Its Role in Progress the Iran-Islamic Model, Tehran: Progress the Iran-Islamic Model Publishers. (In Persian)

43. Emami, N., 2012, Geological Challenges for Projects Inter-Basin Water (Case Study: Behesht-Abad - Central Plateau Water Transmission Project), Transfer of Inter-Basin Water National Conference (Challenges and Opportunities), Islamic Azad University of  Shahr- E- Kord. (In Persian)

44. Fazeli, M., and Fatahi, S., 2016, Social Sciences and Water: Neglected Agenda, Policy Makers Studies Network, Associate with Strategic Studies Institute, ID Number: 1100290, February 23, 2016, PP. 1-4. (In Persian)

45. Fathi, T., 2016, Karoun Can Not Be, Inter-Basin Water Transfer, The Upstream Challenge of the Largest Volume of River Water in Iran, Shargh Daily, ID Number: 2451. (In Persian)

46. He, X., 2016, Legal Methods of Mainstreaming Climate Change Adaptation in Chinese Water Management, Springer.

47. Hashemi, A. A., Kashi, H., and Rahmani, M., 2014, Inter-Basin Water Transfer Method in Arid Regions and Land Us, National Conference to Land Us New Trend in Iran, University of Semnan, September 17-18. (In Persian)

48. Helbian, A. H., and Shebankari, M., 2010, Water Resources Management in Iran (Case Study: Water Transfer Challenges From Behesht-Abad to Zayandehrud), 4th International Congress of the Islamic World, Zahedan: University of Sistan and Baluchestan, April, PP. 14-16. (In Persian)

49. Jalili Kamjo, P., 2015, Sustainable Allocation and Practicing of Water Market Design, Phd Thesis Economics, School of Administrative Sciences and Economics, University of Esfahan. (In Persian)

50. Kalantari, K., Maknon, R., and Karimi, D., 2017, Establishment of a Legal Framework Integrated Water Resources Management, Strategic Public Policy Making Studies Quarterly, Vol. 7, No. 25,  PP. 35-51. (In Persian)

51. Kavianirad, M., 2018, Water and Environmental Security of Iran, Tabnak Professional News Site, 2018, April 11. (In Persian)

52. Kavianirad, M., 2016 A, Post Crisis of Water and the Challenges of Hydro Politics in Iran, National Security Monitor Journal, No. 53, PP. 17-22. (In Persian)

 1. 53.  Kavianirad, M., 2016 B, Hydro Politics Challenges; Security of Water in Iran, Shargh Daily, ID Number 2451, Available From: Vol. 14, ID Number 2760, December 27. (In Persian)

54. Koshakhlagh,  R., 2013, Assessment of the Water Demand Overall (Case Study‌: Isfahan Province), Natural Resources Economics Quarterly Vol. 1, No. 1, PP. 1-19. (In Persian)

55. Khakpour, H., 2012,  Inter-Basin Water and Its Environmental Consequences, Transfer of Inter-Basin Water National Conference (Challenges and Opportunities), Islamic Azad University of Shahr- E- Kord. (In Persian)

56. Karamouz, M., and Safavi, H. R., 2012, Preface to Inter-Basin Water Transfer, Iran-Water Resources Research Quarterly, Vol. 8, No. 5, PP. 86-101. (In Persian)

57. Karamoz, M., Mojahedi, A., and Ahmadi, A., 2007, Economic Assessment in Development of Operating Policies for Inter- Basin Water Transfer, Iran-Water Resources Research Quarterly, Vol. 3, No. 2, PP. 86-101. (In Persian)

58. Krivilev, V. A., 2009, Geopolitics and Environmental Security, NATO Science For Peace and Security Series C: Environmental Security.

59. Khodabakhshi, B., and Farahnaz, Kh., 2006, Inter-Basin Water, Sustainable Practice in Water Resource Management of the Country, Articles of the 2nd Iranian Water Resources Management Conference, Isfahan University of Technology, January 23-24. (In Persian)

60. Karamouz, M., et al, 2003, Water Resources Systems Analysis, Lewis Publishers, Boca Rotan, Florida, USA.

61. Mirsadat, M., et al, 2011, Sustainable Development Requirements in Inter-Basin Water Transfer (Case Study: Behesht-Abad - Central Plateau), Irrigation Seminar and Reduction of Evaporation, Shahid Bahonar University of Kerman. (In Persian)

62. Nakhli, N., 2017, Challenges for Karoon Water Transfer, Jam-E-Jam Daily, ID Number: 4897, August 15. (In Persian)

63. Policy Makers Studies Network, 2016, Review of the Transmissions Problems of Water, Associate with Strategic Studies Institute, ID Number: 1100292, February 28. (In Persian)

64. Raoufi, Y., Shourian, M., and Attari, J., 2015, Capacity Design of Inter-Basin Water Transfer Systems Considering Decision Making Criteria in the Source and the Target Basins, Iran-Water Resources Research Quarterly, Vol. 11, No. 1, PP. 49-61. (In Persian)

65. Shariati, A., 2017, The Future of Iran; The Water Crisis and Population, Sharg‌h Daily, No. 2987, October 5, 2017. (In Persian)

66. Safavi, H. R., and Rastghalam, M., 2016, Solution to the Water Crisis in the Zayandehrud River Basin; Joint Supply And Demand Management, Iran-Water Resources Research Quarterly, Vol. 12, No. 4, PP. 12-22. (In Persian)

67. Safavi, H. R., 2014, Transfer Inter-Basin Water to Zayanderud a Choice Or a Necessity, Danesh Nama Journal, No. 230-232, PP. 84-96. (In Persian)

68. Saidinia, M., Samadi Boroujeni, H., and Roohollah, F., 2008, Study of Inter-Basin Water Transfer Projects by Using WEAP Model (Case Study: Behesht-Abad Tunnel), Iranian Water Researches Quarterly Vol. 2, No. 2, PP. 33-44. (In Persian)

69. Vaei-Zade, N., 2016, Project of Inter-Basin Water Transfer to Be Stopped Re-Studies, Islamic Republic of Iran News Agency (IRNA). (In Persian) Available From: www.irna.ir/khuzestan/fa/news/82459352/

70. Valisamani, J. M., and Mazaheri, M., 2012, About the Transfer of Behesht-Abad Water, Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic, ID Number: 12492, August 2, P: 1-25. (In Persian)

71. Zaki, Y., and Rashid, M., 2016, Water Policy in the Great Karoon Catchment Basin and Its Hydro-Politics Challenges, New Attitudes in Human Geography Quarterly, Vol. 8, No. 4, PP. 43-59. (In Persian)

72. Zandi Fakhr, V., 2016, Civil Protest and Socio-Political Effects of Water Transfer Projects, Strategic Dialogue Investigating the Socio-Political the Transfer Large of the Inter-Basin Water Transfer, AvailableFrom: Iranian Agriculture News Agency (IANA), July 12. (In Persian)

73. Zafranejad, F., 2016, Critique of Beheshtakabad Design and Transferring Water From Karoun to Isfahan, Yazd and Kerman, January 5. (In Persian). Available From:   zamini.ir/index.php/iran/25-water/691-fz5

74. Zarabi, A., Helbian, A., and Shabankari, M., 2007, Inter-Basin Water Transfers From Karoun to Zayanderud, Research Journal of Isfahan University, Geography Specialty, Vol. 22, No. 1, PP. 67-84. (In Persian)

75. Zhaoyin, W., Xuejun, S., and Hong, W., 2003,  Inter-basin Transfer Projects and Their Implication: A Case China StudyInternational Journal of River Basin Management, Vol. 1, No. 1, PP. 5-14.