نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • ابراهیم زاده، عیسی برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • ابراهیم‌زاده آسمین، حسین برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • احد نژاد، محسن برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • احمدی، علی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 91-109]
 • احمدی پور، زهرا شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • استادی سیسی، منصور تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری‌ها، نمونه موردی: محله‌های اوین، درکه و ولنجک [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 29-43]
 • اشرفی، یوسف دوچرخه و نقش آن در حمل‌ونقل پایدار شهری، نمونه موردی: شهر بناب [دوره 42، شماره 4، 1388]
 • اصغری لفمجانی، صادق بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 49-65]
 • اطاعت، جواد تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 89-106]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • افشانی، سید علیرضا حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 157-166]
 • افضلی، رسول تحلیل بنیادهای پایدار همگرایی و متغیرهای اعتباری تهدید قومی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 77-90]
 • افضلی، رسول تبیین جایگاه روش های اثباتی و فرااثباتی در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 103-120]
 • افضلی، رسول جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 119-140]

ب

 • باقریان، محمد صابر بازشناسی قابلیت‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده بخش میانی بر پایه ویژگی‌های اجتماع و فضا مطالعه موردی: محله 19 از منطقه 17 شهر تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 141-156]
 • بخشی، زهرا نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق، شهرستان سبزوار [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]
 • بدری، سیدعلی سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]
 • بدری، سید علی سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 63-82]
 • پناهی، جب بررسی تأثیر فعالیت‌های کشت و صنعت بر توسعة شهر نوبنیاد پارس‌آباد [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 1-14]
 • پناهنده‌خواه، موسی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 83-98]
 • پور احمد، احمد ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]
 • پورطاهری، مهدی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 91-109]
 • پورطاهری، مهدی سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]

ت

 • تیشه بار، ماندانا مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 123-140]
 • تقی زاده، ایوب بررسی جهت‌های توسعة مناطق حاشیه‌نشین شهر اهواز با استفاده از GIS و RS [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 15-28]
 • تقوایی، مسعود تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 107-121]
 • تیموری، راضیه تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری Seeking-Escaping با استفاده از الگوی نمونه موردی: پار کهای شهری تبریز [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 46-72]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری‌ها، نمونه موردی: محله‌های اوین، درکه و ولنجک [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 29-43]
 • توکلی نیا، جمیله بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 82-103]
 • تولایی، سیمین آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

ج

 • جنیدی، رضا ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 63-82]

چ

 • چاووشی، اسماعیل آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

ح

 • حاتمی‌نژاد، حسین دوچرخه و نقش آن در حمل‌ونقل پایدار شهری، نمونه موردی: شهر بناب [دوره 42، شماره 4، 1388]
 • حاجی نژاد، علی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 91-109]
 • حافظ نیا، محمد رضا شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • حبیب ا... زاده، کاظم تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • حیدری چیانه، رحیم نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 59-82]
 • حسینی، علی سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 67-87]
 • حکمت نیا، حسن حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 157-166]

د

 • دربان آستانه، علیرضا سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]

ر

 • رحمانی فضلی، عبدالرضا بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 49-65]
 • رشیدی، مصطفی سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 67-87]
 • رضاطبع ازگمی، سده خدیجه نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 59-82]
 • رضوانی، محمد رضا سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]
 • رمضان زاده لبسویی، مهدی نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]

ز

 • زیاری، کرامت ا... تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 107-121]
 • زیاری، کرامت اله بررسی تأثیر فعالیت‌های کشت و صنعت بر توسعة شهر نوبنیاد پارس‌آباد [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 1-14]
 • زیاری، کرامت اله بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • زنجیر چی، سید محمود بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • زنگی آبادی، علی تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 107-121]

س

 • سخایی، فاطمه مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 111-126]
 • سرخ کمال، کبری بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • سیف الدینی، فرانک سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 67-87]
 • سیف الدینی، فرانک چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 83-98]
 • سلیمانی، محمد آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

ش

 • شایان، حمید تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی [دوره 42، شماره 4، 1388]
 • شرفی، حجت ا... سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]
 • شعبانی فرد، محمد سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 67-87]
 • شعبانی فرد، محمد جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 119-140]
 • شفیعی، یوسف برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]

ص

 • صرافی، مظفر بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 82-103]

ض

 • ضیاء توانا، محمد حسن بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 49-65]
 • ضرغامی، برزین تحلیل بنیادهای پایدار همگرایی و متغیرهای اعتباری تهدید قومی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 77-90]

ط

 • طالب، مهدی برنامه ریزی تعاملی گردشگری روستایی با رهیافت ارزیابی مشارکتی روستاییT مورد مطالعه روستای وکیل آباد «سردابه» [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]

ع

 • عبدالهی، مجید بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 82-103]
 • علیقلی زاده فیروز جایی، ناصر نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • عمرانی زاده، بهزاد ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]

ف

 • فرجی سبکبار، حسنعلی سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]
 • فرجی ملائی، امین جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 119-140]

ق

 • قادر حاجت، مصطفی شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • قدمی، مصطفی نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • قدمی، مصطفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 83-98]
 • قرخلو نره، مهدی ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]

ک

 • کیانی، وحید تبیین جایگاه روش های اثباتی و فرااثباتی در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 103-120]
 • کولایی، الهه مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 123-140]

گ

 • گنجی، محمد حسن بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 49-65]

م

 • میرزایی، حسین برنامه ریزی تعاملی گردشگری روستایی با رهیافت ارزیابی مشارکتی روستاییT مورد مطالعه روستای وکیل آباد «سردابه» [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق، شهرستان سبزوار [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 111-126]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری Seeking-Escaping با استفاده از الگوی نمونه موردی: پار کهای شهری تبریز [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 46-72]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [دوره 42، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]
 • منزوی، مهشید آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [دوره 42، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]
 • موحد، علی بررسی جهت‌های توسعة مناطق حاشیه‌نشین شهر اهواز با استفاده از GIS و RS [دوره 42، شماره 4، 1388، صفحه 15-28]
 • موسوی، سیده زهرا تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 89-106]
 • موسوی، میرنجف تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 107-121]

و

 • وارثی، حمید رضا تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی [دوره 42، شماره 1، 1389، صفحه 107-121]