نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی ـ فضایی شهر مرودشت با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و ارائه الگوی گسترش مطلوب آتی آن [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 123-138]
 • احمدی، علی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 91-109]
 • اردستانی، زهرا السادات بررسی تأثیرات توریسم در برنامه‌ریزی نواحی روستایی [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • استادی سیسی، منصور تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری‌ها، نمونه موردی: محله‌های اوین، درکه و ولنجک [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 29-43]
 • اسدی، علی تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأهای خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی استان اصفهان [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • اشرفی، یوسف دوچرخه و نقش آن در حمل‌ونقل پایدار شهری، نمونه موردی: شهر بناب [دوره 42، شماره 70، 1388]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 42، شماره 69، 1388]
 • افضلی، رسول تحلیل بنیادهای پایدار همگرایی و متغیرهای اعتباری تهدید قومی در ایران [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 77-90]
 • اکبر‌پور سراسکانرود، محمد مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 29-50]

ب

 • بدری، سیدعلی تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی مشارکتی توسعه روستایی، مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله‌رود [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 67-86]
 • بدری، سید علی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه [دوره 42، شماره 68، 1388]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا نگرشی بر شیوه‌های سازمان‌دهی سیاسی فضا و قدرت در جامعة ایران باستان و یونان باستان [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیل سیاست‌های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 17-27]
 • پناهی، جب بررسی تأثیر فعالیت‌های کشت و صنعت بر توسعة شهر نوبنیاد پارس‌آباد [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 1-14]
 • پناهنده‌خواه، موسی ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلان‌شهرها مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • پوراحمد، احمد بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • پور احمد، احمد مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 29-50]
 • پورطاهری، مهدی نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 42، شماره 69، 1388]
 • پورطاهری، مهدی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 91-109]

ت

 • تقی زاده، ایوب بررسی جهت‌های توسعة مناطق حاشیه‌نشین شهر اهواز با استفاده از GIS و RS [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 15-28]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری‌ها، نمونه موردی: محله‌های اوین، درکه و ولنجک [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 29-43]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین ارزیابی میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای در شهر نمونه مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • حاتمی‌نژاد، حسین دوچرخه و نقش آن در حمل‌ونقل پایدار شهری، نمونه موردی: شهر بناب [دوره 42، شماره 70، 1388]
 • حاجی پور، خلیل تبیین فرایند شکل‌گیری، تکوین و دگرگونی مناطق کلان‌شهری [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 105-121]
 • حاجی نژاد، علی تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی ـ فضایی مناطق شهری [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 91-109]
 • حیدری ساربان، وکیل نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 42، شماره 69، 1388]

خ

 • خلیلی، احمد ارزیابی الگوپذیری استخوان‌بندی بافت‌های روستایی ایران در طرح‌های هادی، براساس مدل فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی AHP [دوره 42، شماره 67، 1388]

ر

 • رستنده، امین ویژگی‌های بنیادین منظر فرهنگی در فضاهای روستایی کوهستانی در غرب ایران مطالعه موردی: روستای ورکانه و روستای شهرستانه [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • رضاعلی، منصور مقایسه مدل‌های گسسته و پیوستة مکانی مطالعه موردی: مکان‌یابی محل واحدهای تولید روستایی بخش طرقبه [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی مشارکتی توسعه روستایی، مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله‌رود [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 67-86]
 • رفیعی، قاسم تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی ـ فضایی شهر مرودشت با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و ارائه الگوی گسترش مطلوب آتی آن [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 123-138]

ز

 • زیاری، کرامت اله ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهواز (کوی منبع آب) [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • زیاری، کرامت اله بررسی تأثیر فعالیت‌های کشت و صنعت بر توسعة شهر نوبنیاد پارس‌آباد [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 1-14]
 • زبردست، اسفندیار تبیین فرایند شکل‌گیری، تکوین و دگرگونی مناطق کلان‌شهری [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 105-121]
 • زنگنه شهرکی، سعید چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری ایران طی سال‌های 1335 تا 1385 [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • زنگنه شهرکی، سعید تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد: شهر سنندج) [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 1-16]

س

 • ساعد موچشی، رامین چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری ایران طی سال‌های 1335 تا 1385 [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • ستوده، سمانه مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 29-50]
 • سخایی، فاطمه مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 111-126]
 • سعیدی رضوانی، هادی بازخوانی عدالت در اجرای طرح‌های شهری کشور نمونه میدان شهدا در مشهد [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • سیف الدینی، فرانک بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • سلطانی خلیفانی، ناصر تحلیل سیاست‌های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 17-27]
 • سلمانی، محمد تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی مشارکتی توسعه روستایی، مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله‌رود [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 67-86]
 • سنبلی، عبدالرسول نگرشی بر شیوه‌های سازمان‌دهی سیاسی فضا و قدرت در جامعة ایران باستان و یونان باستان [دوره 42، شماره 67، 1388]

ش

 • شایان، حمید تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی [دوره 42، شماره 70، 1388]
 • شهیدی، محمدشریف بررسی تأثیرات توریسم در برنامه‌ریزی نواحی روستایی [دوره 42، شماره 67، 1388]

ض

 • ضیاء توانا، محمد حسن تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش شهر روستاهای نایسر و حسن‌آباد سنندج [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • ضرغامی، برزین تحلیل بنیادهای پایدار همگرایی و متغیرهای اعتباری تهدید قومی در ایران [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 77-90]

ع

 • عبدی ینگی کند، ناصح تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد: شهر سنندج) [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 1-16]
 • عزیزی، محمدمهدی ارزیابی الگوپذیری استخوان‌بندی بافت‌های روستایی ایران در طرح‌های هادی، براساس مدل فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی AHP [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • عسگری، علی سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلة نواب [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • عسگری زاده، زهرا سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلة نواب [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • عشق‌آبادی، فرشید ارزیابی میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای در شهر نمونه مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران [دوره 42، شماره 68، 1388]

ف

 • فتحی، حمید ارزیابی میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای در شهر نمونه مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • فرج زاده، منوچهر نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 42، شماره 69، 1388]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی مقایسه مدل‌های گسسته و پیوستة مکانی مطالعه موردی: مکان‌یابی محل واحدهای تولید روستایی بخش طرقبه [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • فرهودی، رحمت اله چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری ایران طی سال‌های 1335 تا 1385 [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • فنی، زهره بررسی ابعادی از تحولات جغرافیای فرهنگی شهر (مطالعه موردی: مناطق 1 و 12 شهر تهران) [دوره 42، شماره 68، 1388]

ق

 • قادرمزی، حامد تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش شهر روستاهای نایسر و حسن‌آباد سنندج [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • قرخلو، مهدی ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلان‌شهرها مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • قرخلو، مهدی تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد: شهر سنندج) [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 1-16]
 • قرنی آرانی، بهروز تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی مشارکتی توسعه روستایی، مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله‌رود [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 67-86]

ک

 • کلانتری، خلیل تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأهای خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی استان اصفهان [دوره 42، شماره 68، 1388]

گ

م

 • متکان، علی اکبر ارزیابی کمّی میزان تمرکز توسعه اراضی شهری با استفاده از تابع Ripley’s K در GIS منطقه مورد مطالعه: محدوده شهرهای اسلام‌شهر، رباط‌کریم، نسیم‌شهر [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 51-66]
 • میرباقری، بابک ارزیابی کمّی میزان تمرکز توسعه اراضی شهری با استفاده از تابع Ripley’s K در GIS منطقه مورد مطالعه: محدوده شهرهای اسلام‌شهر، رباط‌کریم، نسیم‌شهر [دوره 42، شماره 69، 1388، صفحه 51-66]
 • میرک‌زاده، علی‌اصغر تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأهای خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی استان اصفهان [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 111-126]
 • موحد، علی بررسی جهت‌های توسعة مناطق حاشیه‌نشین شهر اهواز با استفاده از GIS و RS [دوره 42، شماره 70، 1388، صفحه 15-28]
 • موحد محمدی، حمید تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأهای خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی استان اصفهان [دوره 42، شماره 68، 1388]

ن

 • نعمتی، مرتضی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • نیک پور، عامر بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل [دوره 42، شماره 67، 1388]
 • نوذری، آذردخت ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهواز (کوی منبع آب) [دوره 42، شماره 68، 1388]
 • نوریان، فرشاد بازخوانی عدالت در اجرای طرح‌های شهری کشور نمونه میدان شهدا در مشهد [دوره 42، شماره 68، 1388]