نویسنده = توکلی نیا، جمیله
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 907-927

ژیلا سجادی؛ محمدصادق افراسیابی راد؛ جمیله توکلی نیا؛ حسین یوسفی


2. بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران

42(72، تابستان 1389)، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 82-103

مجید عبدالهی؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی