کلیدواژه‌ها = رتبه‌بندی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نابرابری‌ و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران جهت نیل به توسعۀ پایدار

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 627-644

10.22059/jhgr.2018.228422.1007412

رضا امیدی فر؛ علیرضا قلعه‌ای؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوی