کلیدواژه‌ها = امنیت
بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد)

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 463-476

10.22059/jhgr.2015.51256

سیدموسی پورموسوی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ سید دانا علی زاده؛ مریم بیرانوندزاده؛ مصطفی شاهینی فر


بررسی آسایش و امنیت در محله‎های شهر یزد

دوره 43، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 1-11

کرامت اله زیاری