نمایه نویسندگان

ا

 • احدنژاد روشتی، محسن ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • احمدی، افسانه سازه های مؤثر بر موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 759-772]
 • احمدتوزه، واحد ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • اروجی، حسن ارزیابی توانمندی ها و کاربری های ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت های شهرستان طبس) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 177-192]
 • اروجی، حسن ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدودۀ دهستان کن- سولقان [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 391-410]
 • اسدزاده، هانیه بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 315-336]
 • افضلی، رسول عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 577-588]
 • اکبریان رونیزی، سعید رضا تحلیل و تبیین پایداری توسعه گردشگری در منـاطق روستـایی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستـان دماوند) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 81-95]
 • اکبرپور، محمد تحلیل آثار زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 625-643]
 • امیری، مجتبی بهینه سازی مدیریت شبکه حمل و نقل اضطراری کلان شهرتهران پس از سوانح طبیعی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 143-157]

ب

 • بابایی اقدم، فریدون سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص های اندازه گیری تک گروهی (مطالعۀ موردی: شهر تکاب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 477-491]
 • بیات، ناصر بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 773-787]
 • باقری، فاطمه بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 773-787]
 • بدری، سیدعلی بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 773-787]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 577-588]
 • بیرانوندزاده، مریم بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]
 • بهنام مرشدی، حسن مکان‌یابی مناطق بهینۀ توسعۀ اکوتوریسم در پارک ملی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 367-390]

پ

 • پرواز، حمیده مکان‌یابی مناطق بهینۀ توسعۀ اکوتوریسم در پارک ملی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 367-390]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • پوراحمد، احمد تحلیل تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های سلامت شهری (سلامت تغذیه و امنیت غذایی) در منطقه‌های چهارگانة کلان‌شهر قم [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 507-527]
 • پور احمد، احمد مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • پورفتح اله، مائده فناوری های جدید نورپردازی و ارتقای حس تعلق شهروندان (مطالعۀ موردی: بدنه های شهری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 131-141]
 • پورمحمدی، محمد رضا پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری‌های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزی شهر تبریز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 209-231]
 • پورموسوی، سیدموسی بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]

ت

 • تازیک، اسماعیل ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • تفکری، اکرم تحلیل نظام بنادر شمال کشور در راستای توسعۀ منطقه ای [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 281-295]

ج

 • جمشیدی، صدیقه ارزیابی رابطة بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعة موردی: محله های خیرآباد و عیش آباد شهر یزد) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • جوهری، لیلا ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 673-688]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 315-336]
 • حاجیلو، مهدی ارزیابی تأثیر شهرک‌های صنعتی بر کیفیت زندگی نواحی روستایی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر) [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 297-313]
 • حیدری ساربان، وکیل تبیین عوامل موثر بر ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مشکین شهر) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 657-672]
 • حیدری فر، محمد رئوف پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری‌های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزی شهر تبریز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 209-231]
 • حسینی، سید باقر بررسی شاخص های کیفیت زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محله فرحزاد تهران- فرحزاد شمالی) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 97-117]
 • حسینی، سید علی تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • حسینی، سید محمد تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • حسینی، سیدمصطفی سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: محله های شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 609-623]
 • حسینی، سید مصطفی برآورد ارزش تفریحی پارک های بزرگ شهر مشهد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل لاجیت [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 709-725]
 • حسن پور، سیروس مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]

خ

 • خاکپور، براتعلی ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • خراسانی مقدم، صبا بررسی شاخص های کیفیت زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محله فرحزاد تهران- فرحزاد شمالی) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 97-117]
 • خرم بخت، عبداله ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • خسروی، قربان بررسی و تحلیل گسترش ناتو به سمت شرق و تسلط ایالات متحده آمریکا بر منطقۀ راهبردی اوراسیا با استفاده از مدل تحلیلی SWOT [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 265-279]
 • خطیبی، سید محمد رضا کاربرد فرایند برنامه ریزی اختیار راهبردی به عنوان رهیافتی در برنامه ریزی تجدید حیات شهری در ساماندهی الگوهای رفتاری شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان سپه قزوین، اولین خیابان طراحی شدۀ ایران) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 439-450]
 • خلیفه، ابراهیم رتبه‌بندی نواحی روستایی براساس میزان رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری کوپراس (مطالعۀ موردی: دهستان نورآباد، بخش مرکزی شهرستان دلفان، استان لرستان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 423-437]
 • خوارزمی، امید علی ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 673-688]

د

 • دادور (خانی)، فضیله ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدودۀ دهستان کن- سولقان [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 391-410]
 • دلشاد زاد، جلیل منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 743-758]
 • دلفان آذری، زهرا جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 159-176]

ذ

 • ذکی، یاشار عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 577-588]

ر

 • ربیعی فر، ولی الله توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر ابهر [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 193-208]
 • رجبی، آزیتا تحلیل توزیع فضائی کاربری مسکونی از طریق بررسی تراکم های شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار شهر (مطالعۀ موردی : شهر میاندوآب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 529-541]
 • رحمانی، امیر ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: ناحیۀ میانی استان همدان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 493-505]
 • رحمتی، علیرضا ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • رضایی، محمد رضا سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: محله های شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 609-623]
 • رضایی، مهرانگیز تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 351-366]
 • رضاعلی، منصور تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 351-366]
 • رضوانی، محمدرضا تحلیل و تبیین پایداری توسعه گردشگری در منـاطق روستـایی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستـان دماوند) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 81-95]
 • رضوانی، محمدرضا ارزیابی تأثیر شهرک‌های صنعتی بر کیفیت زندگی نواحی روستایی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر) [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 297-313]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل آثار زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 625-643]
 • رفیعیان، مجتبی سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: محله های شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 609-623]
 • رفیعی مهر، حسین بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی ساکنان مناطق غیررسمی (مطالعه موردی: محلۀ حصار همدان) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا مطالعه تعیین تفاوت اثربخشی دو دانش بومی و نوین در کاهش آسیب‌پذیری جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 727-742]
 • رمضان زاده لسبویی، مهدی تحلیل آثار زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 625-643]
 • رمضان نژاد، یاسر رتبه‌بندی نواحی روستایی براساس میزان رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری کوپراس (مطالعۀ موردی: دهستان نورآباد، بخش مرکزی شهرستان دلفان، استان لرستان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 423-437]
 • روشن رودی، سمیه سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص های اندازه گیری تک گروهی (مطالعۀ موردی: شهر تکاب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 477-491]
 • رئوفی، ملیحه تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایستۀ مناطق شهری [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 645-655]

ز

 • زیاری، کرامت اله بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی ساکنان مناطق غیررسمی (مطالعه موردی: محلۀ حصار همدان) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • زیاری، کرامت اله ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ اوین شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 589-607]
 • زارعی، بهادر منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 743-758]
 • زرقانی، سید هادی ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 673-688]

س

 • ساسان پور، فرزانه جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 159-176]
 • سالاری سردری، فرضعلی بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]
 • سرایی، محمد حسین ارزیابی سطح توسعۀ پایدار در محله‌های باغ‌شهر تاریخی میبد [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 451-462]
 • سلمانی، محمد ارزیابی توانمندی ها و کاربری های ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت های شهرستان طبس) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 177-192]
 • سلیمانی، محمد جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 159-176]
 • سلیمانی، هادی ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]

ش

 • شادمان رودپشتی، مجید مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • شاهینی فر، مصطفی بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]
 • شیخی، زهرا ارزیابی نحوۀ استقرار فضاهای آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تاپسیس و آنتروپی شانون [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 249-264]
 • شریفی، بایزید ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • شفاعتی، آرزو پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری‌های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزی شهر تبریز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 209-231]
 • شکرانی، مهسا بررسی نحوۀ گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 411-422]
 • شکوهی، علی ارزیابی نحوۀ استقرار فضاهای آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تاپسیس و آنتروپی شانون [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 249-264]
 • شمس، مجید ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: ناحیۀ میانی استان همدان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 493-505]
 • شهرابی فراهانی، امیر مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]

ص

 • صادقی، محمد علی تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 351-366]
 • صالحی، رحمان توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر ابهر [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 193-208]

ض

 • ضیائیان، پرویز جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 159-176]

ط

 • طالب، مهدی ریشه‌یابی دلایل موافقت و مخالفت کشاورزان با مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان) [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 337-349]

ع

 • عابدینی، اصغر بررسی نحوۀ گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 411-422]
 • عالیزاد میناآباد، فرشید مدیریت شهری و تعارض ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدوده شهرها (نمونه موردی: شهر اسلامشهر و روستای شاطره) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 119-129]
 • عبدی، ناصر بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 773-787]
 • عطار، محمد امین سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص های اندازه گیری تک گروهی (مطالعۀ موردی: شهر تکاب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 477-491]
 • عقیلی، اسماعیل ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ اوین شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 589-607]
 • علی زاده، سید دانا بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 463-476]
 • علیزاده، محمد ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدودۀ دهستان کن- سولقان [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 391-410]
 • علیزاده شورکی، یحیی ارزیابی سطح توسعۀ پایدار در محله‌های باغ‌شهر تاریخی میبد [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 451-462]
 • علوی، سید علی رتبه‌بندی نواحی روستایی براساس میزان رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری کوپراس (مطالعۀ موردی: دهستان نورآباد، بخش مرکزی شهرستان دلفان، استان لرستان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 423-437]
 • علوی، سید محمود منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 743-758]

ف

 • فتاحی، احدالله رتبه‌بندی نواحی روستایی براساس میزان رضایت از کیفیت زندگی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری کوپراس (مطالعۀ موردی: دهستان نورآباد، بخش مرکزی شهرستان دلفان، استان لرستان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 423-437]
 • فتاحی، احداله بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 773-787]
 • فرجی راد، خدر مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 33-46]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی ارزیابی توانمندی ها و کاربری های ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت های شهرستان طبس) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 177-192]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 351-366]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 689-707]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی مکان‌یابی مناطق بهینۀ توسعۀ اکوتوریسم در پارک ملی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 367-390]
 • فیض پور، محمد علی تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایستۀ مناطق شهری [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 645-655]

ق

 • قائدرحمتی، صفر ارزیابی رابطة بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعة موردی: محله های خیرآباد و عیش آباد شهر یزد) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 63-80]
 • قدیری معصوم، مجتبی ارزیابی تأثیر شهرک‌های صنعتی بر کیفیت زندگی نواحی روستایی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر) [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 297-313]
 • قدیری معصوم، مجتبی سازه های مؤثر بر موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 759-772]

ک

 • کاکه پور، محمد ریشه‌یابی دلایل موافقت و مخالفت کشاورزان با مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان) [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 337-349]
 • کیانی، وحید عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 577-588]
 • کاویانی راد، مراد رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 543-556]
 • کرمی، محمدرضا پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری‌های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزی شهر تبریز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 209-231]

ل

 • لطفی، عزت الله تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایستۀ مناطق شهری [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 645-655]

م

 • متقی، افشین تغییرهای ساختار جمیعتی جمهوری اسلامی ایران: آسیب شناسی و ظرفیت سنجی مسائل امنیتی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 557-575]
 • محمدی، جمال تحلیل نظام بنادر شمال کشور در راستای توسعۀ منطقه ای [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 281-295]
 • محمدپورلیما، نغمه مدیریت شهری و تعارض ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدوده شهرها (نمونه موردی: شهر اسلامشهر و روستای شاطره) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 119-129]
 • میرزایی، حسین ریشه‌یابی دلایل موافقت و مخالفت کشاورزان با مشارکت در طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان) [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 337-349]
 • مستوفی الممالکی، رضا برآورد ارزش تفریحی پارک های بزرگ شهر مشهد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل لاجیت [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 709-725]
 • مسلسل، عبدالله ارزیابی توسعه یافتگی بخش مسکن در سطوح ناحیه ای با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی (مطالعۀ موردی: ناحیۀ میانی استان همدان) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 493-505]
 • مشکینی، ابوالفضل توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر ابهر [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 193-208]
 • مشکینی، ابوالفضل ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ اوین شهر تهران) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 589-607]
 • مصیب زاده، علی بررسی نحوۀ گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 411-422]
 • مطیع دوست، ابوذر سنجش جدایی گزینی اکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص های اندازه گیری تک گروهی (مطالعۀ موردی: شهر تکاب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 477-491]
 • معروفی، ایوب ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 47-62]
 • معینی فر، مریم ارزیابی نحوۀ استقرار فضاهای آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تاپسیس و آنتروپی شانون [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 249-264]
 • مقصودی، مهران مکان‌یابی مناطق بهینۀ توسعۀ اکوتوریسم در پارک ملی کویر با استفاده از GIS و الگوریتم ژنتیک [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 367-390]
 • ملکی، کیومرث پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری‌های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تأکید بر زلزله خیزی شهر تبریز [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 209-231]
 • ملکی نظام آباد، رسول تحلیل توزیع فضائی کاربری مسکونی از طریق بررسی تراکم های شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار شهر (مطالعۀ موردی : شهر میاندوآب) [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 529-541]
 • مهدی، علی تحلیل تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های سلامت شهری (سلامت تغذیه و امنیت غذایی) در منطقه‌های چهارگانة کلان‌شهر قم [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 507-527]
 • مهدیان بهنمیری، معصومه تحلیل تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های سلامت شهری (سلامت تغذیه و امنیت غذایی) در منطقه‌های چهارگانة کلان‌شهر قم [دوره 47، شماره 3، 1394، صفحه 507-527]
 • مهدوی نژاد، محمد جواد فناوری های جدید نورپردازی و ارتقای حس تعلق شهروندان (مطالعۀ موردی: بدنه های شهری تهران) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 131-141]
 • موسوی، سمیه السادات ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدودۀ دهستان کن- سولقان [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 391-410]
 • موسوی، میرنجف بررسی تحلیل فضایی کانون‌های جرم‌خیز در سطح محله‌های شهر یزد با تأکید بر برنامه‌ریزی فرهنگی [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 233-248]
 • موسوی شهیدی، سید مهدی منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 743-758]

ن

 • ناظمی، محمد ارزیابی توانمندی ها و کاربری های ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: ژئومورفوسایت های شهرستان طبس) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 177-192]
 • نجاری، علیرضا بهینه سازی مدیریت شبکه حمل و نقل اضطراری کلان شهرتهران پس از سوانح طبیعی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 143-157]
 • نوری کرمانی، علی مدیریت شهری و تعارض ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدوده شهرها (نمونه موردی: شهر اسلامشهر و روستای شاطره) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 119-129]
 • نوروزی، شهناز بهینه سازی مدیریت شبکه حمل و نقل اضطراری کلان شهرتهران پس از سوانح طبیعی با رویکرد آینده پژوهی [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 143-157]

و

 • وزین، نرگیس مطالعه تعیین تفاوت اثربخشی دو دانش بومی و نوین در کاهش آسیب‌پذیری جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش خورش‌رستم شهرستان خلخال) [دوره 47، شماره 4، 1394، صفحه 727-742]

ی

 • یاسوری، مجید بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته [دوره 47، شماره 2، 1394، صفحه 315-336]
 • یزدانفر، سید عباس بررسی شاخص های کیفیت زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محله فرحزاد تهران- فرحزاد شمالی) [دوره 47، شماره 1، 1394، صفحه 97-117]