نویسنده = حکمت نیا، حسن
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

حسن حکمت نیا


2. بررسی نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده محله فهادان شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1397

حسن حکمت نیا


4. سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 607-619

حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی


5. بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 293-310

حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری؛ سعید گیوه چی


7. برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار

44(79، بهار 1391)، شماره 1، بهار 1390، صفحه 173-190

حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری


8. حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

42(72، تابستان 1389)، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 157-166

حسن حکمت نیا؛ سید علیرضا افشانی