دوره و شماره: 43(78، زمستان 1390)، شماره 4 - شماره پیاپی 805930، زمستان 1390، صفحه 1-264 (شماره 78) 
2. تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند

صفحه 23-44

حسین حاتمی نژاد؛ حمید پور حسین؛ صابر محمد پور؛ ایوب منوچهری میاندوآب


4. تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا)

صفحه 67-84

سیدحسن مطیئی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمد رضا رضوانی؛ عبدالحمید نظری؛ بهمن صحنه


9. تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران

صفحه 153-168

مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ رعنا شیخ بیگلو


11. نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان

صفحه 197-220

مرجان بدیعی ازنداهی؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ سعید گودرزی مهر