کلیدواژه‌ها = چین
تعداد مقالات: 5
4. تبیین نقش و کارکرد ژئوپلیتیک خلیج چابهار در تحولات اقیانوس هند (با تأکید بر رقابت‌های میان هند و چین)

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1051-1071

10.22059/jhgr.2018.243109.1007560

حسن سعادتی؛ یدالله کریمی پور؛ مراد کاویانی راد؛ احمد کارگر


5. مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

42(71، بهار 1389)، شماره 71، بهار 1389، صفحه 123-140

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه بار