نمایه نویسندگان

آ

 • آقانژاد احمدچالی، محمّد رضا ارائه‎ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده‎های مکانی بخشی ـ شهرداری مطالعه‎ی موردی: شهرداری بابل [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]

ا

 • احمدی، سجاد تحلیل روند توسعه‎ی فضایی و تعیین جهات بهینه‎ی توسعه‎ی شهر رشت با استفاده از سامانه‎ی اطلاعات جغرافیایی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • احمدی، سید عباس جنبه‌های بین‌المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 121-146]
 • احمدی پور، زهرا الگویابی رقابت‎های مکانی ناشی از مِهر مکان در نواحی متجانس فرهنگی(مطالعه‎ی موردی: شهرهای اردکان و میبد در استان یزد) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 147-168]
 • احمدی فیروزجائی، میثم تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 217-218]
 • اروجی، حسن اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • ایزدی، پگاه کارکرد رهیافت بازآفرینی پایدار شهری محلّه‎های حاشیه‎نشین (مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی سعدی شیراز) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • اسدی، صالح ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 1-28]
 • اشنویی، امیر تأثیر وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا (مطالعه‎ی موردی: استان-های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 157-178]
 • افراخته، حسن بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • افضلی، رسول تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 217-218]
 • افضلی، رسول بررسی ابعاد حقوقی قوانین امنیّت شهری و عملکرد مسئولان در ساماندهی معضلات امنیّتی شهروندان (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 13 شهر تهران) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 39-54]
 • اکبری سامانی، ناهید ارائه‎ی الگوی برنامه‎ریزی راهبردی توسعه‎ی گردشگری پایدار روستایی(مطالعه‎ی موردی: دهستان لواسان کوچک) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 123-146]
 • الیاس‎زاده مقدّم، نصرالدّین بررسی تطبیقی نظام های کاربری زمین شهری از دیدگاه دو پارادایم مدرنیسم و پست‎مدرنیسم [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 17-36]
 • امینی، عباس ارزیابی و تحلیل مکان‌گزینی نواحی صنعتی روستایی (مطالعه‎ی موردی: استان مرکزی) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 139-156]

ب

 • باغیانی، حمیدرضا تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 57-74]
 • باغوند، اکبر ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-120]
 • بدری، سیدعلی بررسی روند موضوعی پایان نامه/ رساله های رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (1379 - (سال های 1388 مورد مطالعه: پایان نامه/ رساله های دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 55-76]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 95-120]
 • بذلی، سکینه بررسی ابعاد حقوقی قوانین امنیّت شهری و عملکرد مسئولان در ساماندهی معضلات امنیّتی شهروندان (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 13 شهر تهران) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 39-54]

پ

 • پیری، صدیقه ارزیابی عملکرد دهیاری‎ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعه‎ی موردی: شهرستان دهلران) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 199-216]
 • پرهیز، فریاد تحلیل فضایی ـ کالبدی ناهنجاری‎های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی، مطالعه‎ی موردی : منطقه‎ی اسکان غیررسمی اسلام‎آباد در شهر زنجان [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • پژوهان، موسی بررسی تطبیقی نظام های کاربری زمین شهری از دیدگاه دو پارادایم مدرنیسم و پست‎مدرنیسم [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 17-36]
 • پوراحمد، احمد اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • پوراحمد، احمد تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 29-56]
 • پورموسوی، سیدموسی تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی (مطالعه‎ی موردی: تهران) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 69-89]

ت

 • تولایی، سیمین بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]

ج

 • جعفری، فاطمه بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه‎های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 179-194]
 • جمشیدی، علیرضا اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 221-242]
 • جمشیدی، معصومه اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 221-242]
 • جمعه پور، محمود بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 191-208]
 • جمینی، داود اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 221-242]

چ

 • چراغی، رامین اسکان غیر رسمی، اولویت بندی چالش های محلۀ جعفرآباد شهر کرمانشاه [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 221-242]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-120]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 191-208]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 29-56]
 • حیدری موصلو، طهمورث جنبه‌های بین‌المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 121-146]
 • حسنی، محمد تحلیل سرمایۀ اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 197-220]
 • حسینی، سید علی تحلیل روند توسعه‎ی فضایی و تعیین جهات بهینه‎ی توسعه‎ی شهر رشت با استفاده از سامانه‎ی اطلاعات جغرافیایی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • حسینی، سید مصطفی بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 229-248]
 • حسینی، علی اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • حسنی مهر، سیّده صدیقه بازشناسی استفاده از پتانسیل جنگل‎های گیلان با نگرش توسعه [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 185-198]

خ

د

 • دادور خانی، فضیله ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری خانه‎های دوم (مطالعۀ موردی: روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 75-102]
 • دانشور عامری، ژیلا بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه‎های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 179-194]

ر

 • ریاحی، وحید بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • ربانی، طاها ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 1-28]
 • رجایی، عباس تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 29-56]
 • رضایی، محمود ارزش های جاوید و جهان گستر شهرسازی اسلامی (بازنمودی از نگرش های فرا کالبدی و فرازمانی شهر اسلامی) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 169-190]
 • رضایی، محمود نخستین میدان مدرن شهر تهران بررسی دگردیسی تاریخی ـ فضایی میدان‎های کهن تهران تا دورۀ مدرن [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 177-196]
 • رضاعلی، منصور ارائه‎ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده‎های مکانی بخشی ـ شهرداری مطالعه‎ی موردی: شهرداری بابل [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • رضاعلی، منصور جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 119-136]
 • رضایی میرقائد، محسن بررسی رابطه‎ی بین کارآفرینی، محیط کسب‎وکار و توسعه‎ی اقتصادی در کشورهای عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی (GEM) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 37-50]
 • رضوانی، محمد رضا ارزیابی عملکرد دهیاری‎ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعه‎ی موردی: شهرستان دهلران) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 199-216]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه¬های بعد از انقلاب اسلامی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 19-38]
 • رهنما، محمّد رحیم تبیین ساختاری ـ کارکردی مدیریت مشارکتی شهری(مطالعه‎ی موردی : شهر مشهد) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 169-184]
 • روستایی، شهرام تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 209-228]

ز

 • زیاری، کرامت اله مدل‎سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • زیاری، کرامت اله تحلیل فضایی ـ کالبدی ناهنجاری‎های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی، مطالعه‎ی موردی : منطقه‎ی اسکان غیررسمی اسلام‎آباد در شهر زنجان [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • زیاری، کرامت اله ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 1-28]
 • زارع، زهره عوامل مؤثّر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی (مطالعه‎ی موردی: دهستان چهاردولی غربی شهرستان قروه) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 65-85]
 • زارعی، بهادر بررسی گفتمان‎های امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 45-64]
 • زارعی، بهادر جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 119-136]
 • زمانی، عظیم بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 95-120]
 • زینی وند، علی بررسی گفتمان‎های امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 45-64]
 • زینی وند، علی جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 119-136]

س

 • سالاری سردری، فرضعلی ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه‎ی فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 51-68]
 • سپهر، عادل تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعۀ اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 137-154]
 • سجاسی قیداری، حمدالله تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه¬های بعد از انقلاب اسلامی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 19-38]
 • سفیانیان، علیرضا تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 87-104]

ش

 • شاطریان، محسن تأثیر وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا (مطالعه‎ی موردی: استان-های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 157-178]
 • شریف زادگان، محمد حسین پیش¬بینی مسکن گروه های کم‎درآمد با تحلیل طرف عرضه و تقاضا (مطالعه‎ی موردی: شهر دامغان) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 147-168]
 • شعبانی، احمد بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 103-118]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه‎های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 179-194]
 • شهانواز، سارا بررسی وضعیّت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 191-208]

ص

 • صادقی، مجتبی تبیین ساختاری ـ کارکردی مدیریت مشارکتی شهری(مطالعه‎ی موردی : شهر مشهد) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 169-184]
 • صادقلو، طاهره تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه¬های بعد از انقلاب اسلامی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 19-38]
 • صفرآبادی، اعظم تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعۀ اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 137-154]

ض

 • ضیایی، حمید رضا تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 87-104]

ظ

 • ظهیری میرآبادی، ساناز بررسی ابعاد حقوقی قوانین امنیّت شهری و عملکرد مسئولان در ساماندهی معضلات امنیّتی شهروندان (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 13 شهر تهران) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 39-54]

ع

 • عبّاس‎زاده، محمّد نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور شهری (مطالعه‎ی موردی: شهراصفهان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 195-214]
 • عربیون، ابوالقاسم بررسی رابطه‎ی بین کارآفرینی، محیط کسب‎وکار و توسعه‎ی اقتصادی در کشورهای عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی (GEM) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 37-50]
 • عشق¬آبادی، فرشید مدل‎سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • عشورنژاد، غدیر ارزیابی مکان استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منطقه 6 شهر تهران با استفاده از تکنیک DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه‎ای‎(ANP) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 77-94]
 • علیزاده، محمد اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • علیزاده، مهدی بررسی رابطه‎ی بین کارآفرینی، محیط کسب‎وکار و توسعه‎ی اقتصادی در کشورهای عضو دیده‎بان جهانی کارآفرینی (GEM) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 37-50]
 • علیزاده اقدم، محمّد باقر نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور شهری (مطالعه‎ی موردی: شهراصفهان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 195-214]
 • علوی پناه، سید کاظم ارزیابی مکان استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منطقه 6 شهر تهران با استفاده از تکنیک DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه‎ای‎(ANP) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 77-94]
 • عنایت، حلیمه سنجش الگوی همبستگی شاخص‎های سکونتی حاشیه‎نشینان و غیر حاشیه‎نشینان با میزان خشونت خانگی آنها علیه فرزندان [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 243-278]
 • عیوضلو، داود بررسی ابعاد حقوقی قوانین امنیّت شهری و عملکرد مسئولان در ساماندهی معضلات امنیّتی شهروندان (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 13 شهر تهران) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 39-54]

ف

 • فتحی، سمیّه بررسی تطبیقی نظام های کاربری زمین شهری از دیدگاه دو پارادایم مدرنیسم و پست‎مدرنیسم [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 17-36]
 • فتحی، محمد حسین تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 209-228]
 • فخری، سیروس تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 209-228]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی ارائه‎ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده‎های مکانی بخشی ـ شهرداری مطالعه‎ی موردی: شهرداری بابل [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی ارزیابی مکان استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منطقه 6 شهر تهران با استفاده از تکنیک DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه‎ای‎(ANP) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 77-94]
 • فرهادی، صامت عوامل مؤثّر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی (مطالعه‎ی موردی: دهستان چهاردولی غربی شهرستان قروه) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 65-85]
 • فرهودی، رحمت اله مدل‎سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]

ق

 • قادری حاجت، مصطفی الگویابی رقابت‎های مکانی ناشی از مِهر مکان در نواحی متجانس فرهنگی(مطالعه‎ی موردی: شهرهای اردکان و میبد در استان یزد) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 147-168]
 • قالیباف، محمّد باقر تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 217-218]
 • قالیباف، محمّد باقر تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی (مطالعه‎ی موردی: تهران) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 69-89]
 • قائدرحمتی، صفر بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 229-248]
 • قبادیان، وحید نخستین میدان مدرن شهر تهران بررسی دگردیسی تاریخی ـ فضایی میدان‎های کهن تهران تا دورۀ مدرن [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 177-196]
 • قدیری معصوم، مجتبی تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 57-74]
 • قدیری معصوم، مطهره تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی ایران و پیامدهای آن [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 57-74]
 • قرخلو، مهدی ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-120]

ک

 • کیانی، اکبر ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه‎ی فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 51-68]
 • کلانتری، محسن تحلیل فضایی ـ کالبدی ناهنجاری‎های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی، مطالعه‎ی موردی : منطقه‎ی اسکان غیررسمی اسلام‎آباد در شهر زنجان [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • کوهی، کمال نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور شهری (مطالعه‎ی موردی: شهراصفهان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 195-214]

گ

 • گلی، علی کارکرد رهیافت بازآفرینی پایدار شهری محلّه‎های حاشیه‎نشین (مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی سعدی شیراز) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • گنجی‎پور، محمود تأثیر وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی مرزنشینان بر قاچاق کالا (مطالعه‎ی موردی: استان-های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 157-178]

م

 • مجتهدزاده، پیروز پیدایش هویت ایرانی و تطوّر مفهوم کشور State در ایران [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 121-138]
 • محمدی، احد بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 95-120]
 • محمّدی، سمیّه ارزیابی عملکرد دهیاری‎ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعه‎ی موردی: شهرستان دهلران) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 199-216]
 • محمدزاده لاریجانی، فاطمه ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری خانه‎های دوم (مطالعۀ موردی: روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 75-102]
 • محمدی فر، عادل تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 209-228]
 • مختاری، داود نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور شهری (مطالعه‎ی موردی: شهراصفهان) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 195-214]
 • مختاری، زهرا تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 87-104]
 • مشکینی، ابولفضل تحلیل فضایی ـ کالبدی ناهنجاری‎های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی، مطالعه‎ی موردی : منطقه‎ی اسکان غیررسمی اسلام‎آباد در شهر زنجان [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • مطیع‎دوست کومله، ابوذر جمعه‎پارک‎بازار؛‌ الگویی نوین در راستای به‎روزشدن بازارهای سنتی (مطالعۀ موردی :جمعه‎پارک‎بازار شهر لنگرود) [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 155-176]
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن جمعه‎پارک‎بازار؛‌ الگویی نوین در راستای به‎روزشدن بازارهای سنتی (مطالعۀ موردی :جمعه‎پارک‎بازار شهر لنگرود) [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 155-176]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن عوامل مؤثّر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی (مطالعه‎ی موردی: دهستان چهاردولی غربی شهرستان قروه) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 65-85]
 • مظفری، غلامعلی بررسی نقش جادّه‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 229-248]
 • ملا حسینی اردکانی، رضا الگویابی رقابت‎های مکانی ناشی از مِهر مکان در نواحی متجانس فرهنگی(مطالعه‎ی موردی: شهرهای اردکان و میبد در استان یزد) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 147-168]
 • ممدوحی، امیر رضا مدل‎سازی الگوهای رفتاری سفرهای کار و خدمات ساکنان شهر تهران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • منصوریان، حسین تحلیل مکانی شاخص‎های کیفیت زندگی در شهر تهران [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 29-56]
 • منصوریان، علی ارائه‎ی مدل مفهومی برای مدیریت زیرساخت داده‎های مکانی بخشی ـ شهرداری مطالعه‎ی موردی: شهرداری بابل [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 23-44]
 • منوچهری میاندوآب، ایوب تحلیل سرمایۀ اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 197-220]
 • مهدوی، داوود ارائه‎ی الگوی برنامه‎ریزی راهبردی توسعه‎ی گردشگری پایدار روستایی(مطالعه‎ی موردی: دهستان لواسان کوچک) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 123-146]
 • موحّد، علی کارکرد رهیافت بازآفرینی پایدار شهری محلّه‎های حاشیه‎نشین (مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی سعدی شیراز) [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 105-122]
 • موسوی، میرنجف تحلیل سرمایۀ اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 197-220]
 • مولائی قلیچی، محمد ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 1-28]

ن

 • نامی، محمد حسن ارزیابی مکان استقرار شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منطقه 6 شهر تهران با استفاده از تکنیک DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه‎ای‎(ANP) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 77-94]
 • نشاط، اکبر پیش¬بینی مسکن گروه های کم‎درآمد با تحلیل طرف عرضه و تقاضا (مطالعه‎ی موردی: شهر دامغان) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 147-168]
 • نیکزاد، روح الله جنبه‌های بین‌المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 121-146]
 • نیک سیرت، مسعود بررسی روند موضوعی پایان نامه/ رساله های رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (1379 - (سال های 1388 مورد مطالعه: پایان نامه/ رساله های دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 55-76]
 • نیکنایی، مجید پیش¬بینی مسکن گروه های کم‎درآمد با تحلیل طرف عرضه و تقاضا (مطالعه‎ی موردی: شهر دامغان) [دوره 45، شماره 3، 1392، صفحه 147-168]

و

 • ویسی، رضا تحلیل روند توسعه‎ی فضایی و تعیین جهات بهینه‎ی توسعه‎ی شهر رشت با استفاده از سامانه‎ی اطلاعات جغرافیایی [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]

ی

 • یزدان پناه، کیومرث بررسی گفتمان‎های امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 45، شماره 1، 1392، صفحه 45-64]
 • یعقوبی دوست، محمود سنجش الگوی همبستگی شاخص‎های سکونتی حاشیه‎نشینان و غیر حاشیه‎نشینان با میزان خشونت خانگی آنها علیه فرزندان [دوره 45، شماره 4، 1392، صفحه 243-278]
 • یلوه، مصطفی ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 45، شماره 2، 1392، صفحه 105-120]