نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 889-902

10.22059/jhgr.2019.260197.1007724

موسی کمانرودی کجوری؛ احمد زنگانه؛ تاج ‏الدین کرمی؛ صادق قلی نیا


2. رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 317-337

10.22059/jhgr.2017.60221

موسی کمانرودی کجوری؛ فرشته حسینی