راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بهموقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید

 

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

 مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه‎ی دیگری ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه‎ی آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه‎ی موردنظر، به‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

  1.  زبان رسمی نشریه فارسی است اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.
  2.  مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
  3. حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها 17 صفحه است (چنانچه از این مقدار بیشتر گردید دفتر نشریه هیچ مسئولیتی در قبال چاپ نشدن نخواهد داشت).
  4. مقاله باید دارای ساختار زیر باشد(بارگذاری در سامانه):

-   اول: (بارگذاری در سامانه بنام، نام نویسندگان) عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشانی پیام‌نگار (پست ‌الکترونیک) به فارسی و انگلیسی؛ نام مؤسسه تأمین‌کننده مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله (در صورت تمایل).

-     دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (250 کلمه)؛ کلید‌واژگان فارسی (حداکثر 5 واژه).

-   عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده مبسوط انگلیسی 950 الی  1000 کلمه (Extended Abstract).

-    فرمت چکیده مبسوط انگلیسی با سرتیترهای ذیل باشد:

Extended Abstract, Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords.

-     این خلاصه باید 950 الی 1000 کلمه باشد.

-     فرمت مقاله در صفحات بعدی: شامل مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، بحث و یافته‌ها، نتیجه‌گیری، سپاس‌گزاری، منابع.

تبصره 1: مشخصات نویسنده / نویسندگان نباید در هیچ قسمت دیگری (راهنمایی نقشه و ... ) از مقاله ذکر شود.

تبصره 2: اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به کار رفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.

تبصره 3: نقشه‌ها و نمودارها به صورت سیاه و سفید و با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود. در صورت نیاز به چاپ رنگی نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود(نقشه باید دارای مختصات جغرافیایی، مقیاس خطی و جهت نما باشد).

لازم به ذکر است نقشه ها باید دارای مختصات جغرافیایی؛ مقیاس خطی و جهت نما باشند. 

حروفچینی مقاله باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی‌متر در هر طرف و فاصله یک سانتی‌متر میان سطرها صورت گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم B میترای نازک 13 (B Mitra) و در متن لاتین از قلم تایمز 11 استفاده شود.

فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود (مثلاً گنجی، 1376، 22).

شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر باشد:

کتاب: گنجی، محمدحسن، 1367، جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی، چاپ اول، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد(ترجمه شده انگلیسی آن باید در ذیل هر کدام تایپ شود).

مجله: شکوئی، حسین و سیدمهدی موسی کاظمی محمدی، 1381، سنجش پایداری اجتماعی توسعه شهر قم، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، سال سی‌وچهارم، شماره 43، صص. 27-41. (ترجمه شده انگلیسی آن باید در ذیل هر کدام تایپ شود).

Book: Glasson, J., 1994, An Introduction to Regional Planning, Hedge, London.

Journal: Charlotte, L., 2007, Global Cities in the South, Cities, Vol. 24, No. 6, pp. 448-461.

 تبصره:در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

الف-  لازم است کلیه منابع فارسی براساس فرمت زیر به لاتین تبدیل شوند و در ذیل هر یک تاپپ شود:

-    علیجانی، بهلول، 1366، رابطه پراکندگی مکانی مسیرهای سیکلونی خاورمیانه با سیستم‌های هوای سطح بالا، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 4، صص. 144-125.

-    Alijani B., 1987, Relation between Cyclonic Tracks and Upper Level Flow Pattern in Middle East, Geography Research Quarterly, No. 6,
pp. 24-48.

-    مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رسالة دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

  1. مسئولیت صحت و سقم مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهدة نویسنده یا نویسندگان است.
  2. نشریه «پژوهش‌های جغرافیای انسانی» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد .
  3. با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده / نویسندگان محترم در آماده‌سازی، چاپ و انتشار نشریه، هزینه‎های هر مقاله تأیید‌شده برای چاپ، دریافت خواهد شد. تعداد صفحات هر مقاله نباید از سقف مجاز 16 صفحه بیشتر شود.
  4. مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
  5. ارسال مقالات صرفاً از طریق آدرس الکترونیکی: Journal@ut.ac.ir انجام می‌پذیرد.
  6. برای مشاهدة مقالات به چاپ رسیده می‌توانید به سایت الکترونیکی: http://jhgr.ut.ac.ir مراجعه کنید.

نشانی دفتر مجله: تهران، ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین، دانشکدة جغرافیا، طبقه چهارم، مؤسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، صندوق پستی 14176، تلفکس 61113365