تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 720
تعداد نویسندگان 1,310
نسبت مشاهده بر مقاله 1744.33
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1593.94

 

مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی

 

خلاصۀ استاندارد: Hum Geog Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 4 الی 8 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

 

      Creative Commons License         

 

 

            


 

شماره جاری: دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 531-823 

2. تحلیل شاخص عدالت فضایی در روستاهای گردشگرپذیر (مطالعة موردی: استان آذربایجان شرقی)

صفحه 551-569

میرنجف موسوی؛ علی مجنونی توتاخانه؛ احمد آفتاب؛ مجتبی مفرح بناب


9. تحلیل فضایی دارایی‌های معیشتی خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: شهرستان بوئین‌زهرا)

صفحه 693-714

سمیرا حاجی حسینی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علیرضا دربان آستانه


13. کاربردهای GIS در بهبود و توسعة کسب‌وکار شهری

صفحه 765-781

محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ نرجس محمودی وانعلیا؛ محمد کریمی فیروزجایی


15. اخوان‌المسلمین و قلمروسازی آن در جغرافیای سیاسی جهان اسلام

صفحه 798-823

یاشار ذکی؛ حسن کریمی؛ محمدباقر قالیباف؛ جواد اطاعت


ابر واژگان