بسم الله الرحمن الرحیم

مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی

 

خلاصۀ استاندارد: Hum Geog Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 3 الی 5 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Q1:(ISC

رتبه کسب شده توسط دفتر کمیسیون نشریات وزارت علوم: الف

 Creative Commons License   


 

شماره جاری: دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 365-792 

16. بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند)

صفحه 673-695

10.22059/jhgr.2020.285523.1007975

ناصر بیات؛ محمد رضا پورغلامی سروندانی؛ هادی فدایی؛ علی اصانلو


ابر واژگان