مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی

 

خلاصۀ استاندارد: Hum Geog Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 4 الی 8 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

 

      Creative Commons License         

 

 

            


 

شماره جاری: دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 775-1151 

1. سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران

صفحه 775-792

کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ نعیمه ترکمن نیا


4. تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک

صفحه 833-849

حسین ربیعی؛ محمدرضا محمدهیودی؛ افشین متقی دستنایی؛ بهرام امیراحمدیان


7. بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل

صفحه 889-902

موسی کمانرودی کجوری؛ احمد زنگانه؛ تاج ‏الدین کرمی؛ صادق قلی نیا


10. شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل

صفحه 939-951

اسکندر صیدایی؛ ابراهیم جهانگیر؛ رسول دارابخانی؛ علی پناهی


11. تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم)

صفحه 953-969

هادی قراگوزلو؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیز پور؛ حمید جلالیان


18. مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی

صفحه 1083-1102

مجتبی قدیری معصوم؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ محمد رضا زالی؛ علی غلامی


ابر واژگان