مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی

 

خلاصۀ استاندارد: Hum Geog Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 4 الی 8 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

 

      Creative Commons License         

 

 

            


 

شماره جاری: دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-383 

2. شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم

صفحه 17-37

سید مصطفی هاشمی؛ عباس علی پور؛ محسن یوسفی فشکی؛ میر نجف موسوی


7. تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله

صفحه 111-130

علی شماعی؛ عاطفه دانشور خرم؛ احمد روان بخش؛ مجید افسر


18. غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان

صفحه 323-346

هادی یاقوت حردانی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادورخانی؛ مجتبی قدیری معصوم


19. مقایسۀ مفهوم «حاکمیت ملی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

صفحه 347-365

مرجان بدیعی ازنداهی؛ فاطمه سادات میراحمدی؛ بهادر غلامی


ابر واژگان