نویسنده = لعبت زبردست
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی مکانی-زمانی کیفیت محیط‌زیست شهری

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 229-247

محمد جوانبخت؛ مجید کیاورز مقدم؛ نجمه نیسانی سامانی؛ لعبت زبردست؛ علی درویشی بلورانی


2. تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-295

الهام شاهی؛ لعبت زبردست؛ اسماعیل صالحی؛ رضا صالحی