کلیدواژه‌ها = جرم
توسعۀ سیستم اطلاعات مکانی شهروند-محور به‌منظور پایش و تحلیل جرائم شهری

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 233-247

10.22059/jhgr.2017.243470.1007563

محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ فخرالدین حاجیلو؛ رامین بسطامی مفرد


بررسی آسایش و امنیت در محله‎های شهر یزد

43(76، تابستان 1390)، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 1-11

کرامت اله زیاری