کلیدواژه‌ها = منطقة آزاد تجاری ارس
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 291-306

مرتضی اکبری؛ مریم سادات رشادی؛ حمید پاداش؛ محمد کریمیان راوندی