کلیدواژه‌ها = پایداری زیست‌محیطی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد: شهر سنندج)

دوره 42، شماره 69، زمستان 1388، صفحه 1-16

مهدی قرخلو؛ ناصح عبدی ینگی کند؛ سعید زنگنه شهرکی