موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی در نواحی روستایی جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.333570.1008410

سید هادی طیب نیا


تحلیل مولفه های تاثیر گذار در مدیریت بحران در نواحی روستایی از دیدگاه کارشناسان و خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22059/jhgr.2023.334796.1008418

احمد حجاریان


واکاوی وضعیت شاخص های توسعه کارآفرینی روستایی و تبیین عوامل تاثیر گذار بر آن (مورد مطالعه: شهرستان الشتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22059/jhgr.2023.361724.1008614

داوود مهدوی؛ امیر خنجری عالم؛ داوود شیخی


تبیین مفهومی و اعتبارسنجی شاخصهای بازساخت در نواحی روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22059/jhgr.2023.353816.1008576

سودابه احمدی؛ طاهره صادقلو؛ حمید شایان


شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تخصیص اراضی کشاورزی در دشت ماهیدشت از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jhgr.2023.332818.1008400

سمیره صی محمدی؛ کیومرث زرافشانی؛ فرزاد امیری؛ حسین مهدی زاده؛ محسن توکلی


تحلیل نقش برند مکانی روستا و تصویرسازی ذهنی خوب از کشاورزی در توسعه نظام نواوری فناورانه روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.22059/jhgr.2024.367200.1008643

مسعود نیک‌سیرت؛ عباس امینی


عوامل موثر بر امنیت‌غذایی خانوارهای کشاورزان در واحدهای بهره‌برداری کوچک‌مقیاس استان همدان باتاکید بر تاثیر تاب‌آوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22059/jhgr.2024.369816.1008658

مهسا معتقد؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ علی اکبر براتی؛ امیر علم بیگی


اصول برنامه‌ریزی جدید برای بازاندیشی چارچوب نظری طرح هادی روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22059/jhgr.2024.365711.1008635

سمیه عزیزی؛ فرهاد عزیزپور


تبیین پیامدهای اقتصادی حرکات جمعیتی (مهاجرفرستی و مهاجرپذیری) در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لنگرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.367571.1008644

محمد اکبر زاده؛ نصرلله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان


بررسی و تحلیل چالش‌های رصد بخش کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22059/jhgr.2024.370671.1008664

زهرا نجفیان؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه؛ حسین فرازمند


نقش مهاجرت معکوس در توسعه اقتصادی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان نطنز)

دوره 56، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 255-269

10.22059/jhgr.2024.367579.1008645

محمدحسین زارعی ابیانه؛ محمد سلمانی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علیرضا دربان آستانه؛ زهرا ترکاشوند


تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان ایلام

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 23-45

10.22059/jhgr.2022.326278.1008333

سکینه کرمشاهی؛ سید اسکندر صیدایی؛ عباس امینی؛ فرزاد کرمی


ارزیابی میزان توانمندی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 119-134

10.22059/jhgr.2022.326304.1008332

نرگس عظیمی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن